article

การตั้งชื่อเว็บไซต์และโดเมนเนมให้โดดเด่น

By admin | 2017-11-05 15:16:36

ในการทำเว็บไซต์การตั้งชื่อเว็บไซต์หรือชื่อโดเมนเป็นสิ่งสำคัญ แสดงความเป็นเอกลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักและจดจำ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับ

การตั้งชื่อเว็บไซต์และโดเมนเนมให้โดดเด่น 

          ในการทำเว็บไซต์ การตั้งชื่อเว็บไซต์หรือชื่อโดเมนเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งแสดงความเป็นเอกลักษณ์ และเพื่อให้เป็นที่รู้จักและจดจำ ดังนั้นการเลือกใช้ชื่อโดเมนสำหรับการทำเว็บไซต์ คุณจำเป็นที่จะต้องพิจารณา จากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

  • สั้น และได้ใจความเพราะนอกจากคนจะจำได้แล้วยังบ่งบอกถึงความเป็นไทยและง่ายต่อการเรียกชื่อด้วย

 

  • ใช้หลัก อ่านง่าย พูดง่าย จำง่ายและ สะกดง่าย จะทำให้ลูกค้า สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์คุณได้อย่างถูกต้อง เพราะการสะกดผิดเพียงคำเดียวหมายถึงการเข้าผิดเว็บเลยทีเดียว นอกจากนี้ถ้าให้มี keyword อยู่ในชื่อโดเมนด้วย จะทำให้ค้นเจอเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

  • อ่านเข้าใจ หรือมีความหมาย การตั้งชื่อเว็บไซต์ควรจะแสดงให้เห็นถึงสินค้าของคุณ

 

  • ทำให้ชื่อเว็บไซต์เปรียบเสมือน สื่อกลางที่เชื่อมต่อระหว่างคุณกับผู้อ่าน

 

  • ถ้ามีบริษัท ชื่อสินค้า หรือบริการก็ใช้ชื่อเหล่านั้นตั้งเป็นชื่อเว็บไซต์

 

 

        หากคุณมีบริษัทก็ควรตั้งตามชื่อบริษัท แต่บางครั้งชื่อบริษัทของคุณอาจจะถูกคนอื่นๆ จด .com ไปแล้วคุณอาจจะไปจดเป็น .co.th ก็ได้ ซึ่งเป็นรูปแบบโดเมนที่เป็นรูปแบบของบริษัทของไทย ดูมีความน่าเชื่อถือด้วยเพราะคุณจะจดชื่อ .co.th ก็ได้ ซึ่งเป็นรูปแบบเมนที่เป็นรูปแบบของบริษัทของไทย ดูมีความน่าเชื่อถือด้วยเพราะคุณจะจดชื่อ .co.th ได้นั้นชื่อบริษัทของคุณจะต้องมีความสอดคล้องกับชื่อโดเมนเนมที่จะจด .co.th ซึ่งการจดชื่อโดเมนเนมก็สามารถปรึกษากับผู้ให้บริการรับทำเว็บไซต์ได้ เพราะมีการบริการแบบวงจรอยู่แล้ว